Mar 12, 2012

Pätsu talveuni
Kesset tallve olla immatumat uhke limmusiini sõitmann nähtu. sealt tullund valla päts ja käskind sandarmeil ohtralt põhka raasida ja sügavvale noorendiku asja ehitida. Siis käskind endi noorendikku vedada, kos kohe asemelle ronnind ja edid mitte ennamp tüllitada luband. Konhale tullun professuri ulluots, kes pätsi temmale medagi kossta ei lubanu. Kohhale tullun piiskopi lubanu päts juttule. Esiti rääknu herrad teab mis küll jo õnnar,  aga sess ütlenu päts sellget setti konna sõda tullep ja teie vasta panna ei jõvvap, sess hüüdke ikke minnu ülesse, küll ma siss telle appi tullen. Seepääle keerand ümber kas üks märrakonnar ja sedast pääle põle tast kuuldud kas jost  teab mes.
Pätsu auk
Kõrd lassknu päts enndid vedada limmusiini jõekäärdu, kässind siss üks sandarmeil eri istmeil temma välla vedada ja kesset talvi jõkka lasta.  sandarmid essit ei usskunn ommi kõrva, tesiti ei ussknu omma silme, aga mes omma käega katsu sai, toda ikki ussuti. muud es pihku ju sattu, koi üds rassvas pädsu kannik, meda andis kolmel sanndarmil tassi. kõrd ta siis jõevette lassiti ja säst pääle põlle kesski pätsu nännd. üds kallaranna junkur perrast arvatu id päds sukeldun gu põhhjo jo pallu kalla sönn, pistno purrikut aga naisõds saandu ekve vanna märra.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home